samen naar een duurzame oplossing

Scheidingsmediation

Scheiden kan op veel verschillende manieren, alleen of samen, met een advocaat of met een mediator. Maar waar u ook voor kiest, zorg ervoor dat jullie met respect uit elkaar gaan. Wat mij betreft is mediation daar de beste manier voor. Benieuwd wat een scheidingstraject bij mij inhoudt? Zie hieronder het hele stappenplan.  

Uit elkaar in 8 stappen

1. De beslissing

Jullie hebben besloten te gaan scheiden en willen graag met respect voor elkaar uit elkaar. Daarom kiezen jullie voor een mediator. Er zijn veel verschillende mediators: mediators met een financiële, psychologische of pedagogische achtergrond. Ik ben advocaat mediator en heb dus een juridische achtergrond. Omdat ik zelf ook advocaat ben kan ik zelf het echtscheidingsverzoek indienen en is het niet nodig extern nog iemand daarvoor in te schakelen. Omdat ik gespecialiseerd ben in het familie- en jeugdrecht zijn jullie er van verzekerd dat jullie afspraken inhoudelijk juridisch correct zijn.

2. Gratis kennismaking

Omdat een scheidingstraject emotioneel is en niet iedere mediator hetzelfde is en hetzelfde werkt, plan ik altijd eerst een gratis kennismakingsgesprek in van ongeveer 30 minuten. In dat gesprek vertel ik jullie wat jullie van mij kunnen verwachten (wat doe ik, hoe lang duurt het traject, wat zijn de kosten) en bespreek ik ook wat ik van jullie verwacht (respectvolle bejegening naar elkaar, aanleveren stukken, etc). We kijken dan ook of het voor iedereen goed voelt. Is dat het geval kunnen we gelijk vervolgafspraken inplannen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

3. Van partners naar ex partners

Het eerste gesprek is meestal het moeilijkste gesprek. In dit gesprek gaan we het hebben over de reden waarom jullie uit elkaar gaan. Sommige stellen geven aan dit eerste gesprek niet nodig te vinden, maar de ervaring leert dat als deze stap wordt overgeslagen je later in het echtscheidingsproces toch vastloopt omdat er iets niet of niet voldoende is uitgesproken en men dan alsnog dit gesprek moet voeren. Klanten geven achteraf vaak aan dat dit eerste gesprek fijn en verhelderend was, waardoor het makkelijker werd om van partners naar ex partners te gaan.

4. De kinderen (ouderschapsplan)

In het volgende gesprek zullen we het over de kinderen hebben. Jullie gaan weliswaar als partners uit elkaar maar blijven de ouders van jullie kinderen. Niet alleen tot ze 18 of 21 jaar zijn, maar ook daarna. Daarom is het van belang om hoe oud de kinderen ook zijn, goede afspraken te maken. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan dat uitgebreider of juist beperkter besproken worden. De gemaakte afspraken leg ik vast in een ouderschapsplan. Dat is wettelijk verplicht en handig voor jullie, zodat jullie en de kinderen duidelijkheid hebben.

5. De financiën (convenant)

In het derde en laatste gesprek zullen we de financiën bespreken. Ik maak met jullie één of meerdere alimentatieberekeningen afhankelijk van de omstandigheden en we bespreken wat er moet gebeuren met de echtelijke woning, verzekeringen, spaargelden, auto’s, pensioenen etc. We kijken naar de financiële situatie van ieder van de echtgenoten na de scheiding zodat jullie precies op de hoogte zijn van wat er verandert en jullie ook weten wat er nog geregeld moet worden. Deze financiële afspraken leg ik vast in het zogenaamde echtscheidingsconvenant.

6. Ondertekening stukken

Nadat jullie de conceptstukken goed hebben doorgenomen en eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd, komen jullie nog een keer bij mij op kantoor om echt de laatste puntjes op de i te zetten. We nemen alle afspraken dan nog een keer helemaal door, zodat alles voor jullie duidelijk is. Zijn jullie het er beiden mee eens dan kunnen het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant definitief ondertekend worden.

7. Stukken indienen bij rechtbank

Nadat het ouderschapsplan en convenant getekend zijn, zal ik het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank met het verzoek deze afspraken te bekrachtigen. Omdat jullie het eens zijn zal er geen zitting worden ingepland en hoeven jullie naar de rechter. De rechter zal jullie afspraken bekrachtigen met een stempel en in een zogenaamde echtscheidingsbeschikking de echtscheiding uitspreken. Daarmee is de echtscheiding echter nog niet definitief.

8. Echtscheiding afronden

Om de echtscheiding rechtskracht te geven, moet deze ingeschreven zijn in de registers van de Burgelijke Stand. Die inschrijving kan pas gebeuren nadat de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken of als jullie samen een zogenaamde akte van berusting tekenen waarmee jullie aangeven niet in beroep te willen tegen de echtscheiding. Door een dergelijke verklaring kan de echtscheiding dus al eerder worden ingeschreven. De datum waarop jullie echtscheiding is ingeschreven, is ook de officiële datum van jullie scheiding.

Er zijn twee basis pakketten waaruit u kunt kiezen:

De precieze prijs is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er is een pakket mét en een pakket zonder kinderen. Ingeval van bijzondere omstandigheden kan een toeslag worden berekend van € 500,- per persoon. Een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld een eigen onderneming, pensioen in eigen beheer, meerdere onroerende goederen etc. 

Waarom vaste prijsafspraken? Binnen de advocatuur wordt vaak op uurbasis gewerkt, maar in mijn jaren als advocaat-mediator heb ik gemerkt dat mensen vaak schrikken van de kosten van een echtscheidingsprocedure omdat er al snel meer uren in besteed worden dan gedacht. Om mijn klanten vooraf duidelijkheid te geven en te voorkomen dat ze achteraf met nog grotere kosten worden geconfronteerd, heb ik ervoor gekozen vaste prijzen te hanteren voor mijn scheidingsmediations. De pakketprijzen hieronder zijn een indicatie, de exacte prijs is afhankelijk van alle omstandigheden en  bespreken we altijd vooraf met elkaar zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. 

Pakket I:

Scheidingsmediation zonder kinderen

€ 1.500,- incl BTW
per persoon

3 besprekingen van maximaal 2 uur
(veelal zijn 2 inhoudelijke gesprekken voldoende)

Pakket II:

Scheidingsmediation met kinderen

€ 2.000,- incl BTW
per persoon

4 besprekingen van maximaal 2 uur
(veelal zijn 3 inhoudelijke gesprekken voldoende)

Mochten er meer besprekingen nodig zijn, dan zal vanaf dan een uurtarief gelden, bovenop het vaste bedrag. Het uurtarief voor mediations bedraagt € 100,- per uur per persoon exclusief btw.