samen naar een duurzame oplossing

Tarieven

Bij aanvang van de samenwerking informeer ik u altijd over uw mogelijkheden en de te verwachten kosten, zodat u altijd vooraf weet waar u aan toe bent. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende wijzen waarop ik u kan bijstaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Het is mogelijk om kosteloos kennis met mij te maken om te kijken of we een ‘klik’ hebben. Een kennismakingsgesprek gaat niet over de specifieke inhoud van de zaak maar over de wijze waarop ik te werk ga en hoe ik mijn zaken of mediations behandel. Een kennismakingsgesprek duurt gemiddeld 30 minuten en kan zowel telefonisch als op kantoor worden gevoerd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Mogelijkheid komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Staat, een zogenaamde toevoeging. Als dat zo is, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand mij een vast bedrag aan advocaatkosten en bent u slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Voor meer informatie over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand verwijs ik u naar www.rechtsbijstand.nl. Op de eigen bijdrage kunt u € 53 korting krijgen wanneer u door het Juridisch Loket wordt doorverwezen. De doorverwijzing kunt u aanvragen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar via 0900-8020. Voor de bezoekadressen en meer informatie, verwijs ik u naar www.juridischloket.nl.

Let op! Niet alle toevoegingen neem ik in behandeling, dit is afhankelijk van het soort zaak en de omstandigheden van het geval. Dit bespreken we altijd van te voren, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

Rechtsbijstandverzekering

Ik kan u ook bijstaan op basis van een rechtsbijstandsverzekering. Zie voor de voorwaarden uw polis of informeer bij uw verzekeringstussenpersoon of de kwestie onder de dekking valt.

Uurtarief

Voor diegenen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand  en ook niet zelf een rechtsbijstandverzekering hebben, hanteer ik een uurtarief van € 185,- per uur exclusief BTW en 5% kantoorkosten. Ik probeer de kosten zo laag en inzichtelijk mogelijk voor u te houden. U wordt gaandeweg steeds op de hoogte gehouden van de actuele kosten. U ontvangt in eerste instantie een voorschotnota. Daarna reken ik in beginsel maandelijks met u af, waarbij u steeds een urenspecificatie ontvangt waarop de verrichte werkzaamheden zijn vermeld.

Vaste bedragen

Voor bepaalde zaken hanteer ik vaste bedragen. Voor meer informatie, bekijk de desbetreffende pagina:

Proceskosten en overige kosten

Wanneer een procedure wordt gevoerd, zult u griffierecht moeten betalen aan de rechtbank of het gerechtshof. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort procedure. Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt een lager griffierecht. Ook voor het aanvragen van een echtscheiding via mediation brengt de rechtbank griffierecht in rekening. Ik verwijs u door naar www.rechtspraak.nl voor meer informatie.

Eventuele kosten voor het aanvragen van gemeentelijke uittreksels (huwelijksakte, geboorteakten) en deurwaarderskosten worden eveneens bij u in rekening gebracht.