samen naar een duurzame oplossing

Tarieven

Bij aanvang van de samenwerking informeer ik u over de verschillende mogelijkheden en de daarbij horende kosten, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent en u een gedegen beslissing kunt nemen. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende wijzen waarop ik u kan bijstaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Het is mogelijk om kosteloos kennis met mij te maken om te kijken of we een ‘klik’ hebben. Een kennismakingsgesprek gaat niet over de specifieke inhoud van de zaak maar over de wijze waarop ik te werk ga en hoe ik mijn zaken of mediations behandel. Een kennismakingsgesprek duurt gemiddeld 30 minuten en kan zowel telefonisch als op kantoor worden gevoerd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of rechtsbijstandverzekering

Ik behandel géén zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand door de Staat (een zogenaamde toevoeging).  

Ik kan u wél bijstaan op basis van een eigen rechtsbijstands-verzekering. Zie voor de voorwaarden uw polis of informeer bij uw verzekeringstussenpersoon of de kwestie onder de dekking valt.

Uurtarief

Ik hanteer een verschillend uurtarief voor mijn verschillende werkzaamheden. Informeer naar de precieze prijzen en voorwaarden.

Ik probeer de kosten zo laag en inzichtelijk mogelijk voor u te houden. U wordt gaandeweg steeds op de hoogte gehouden van de actuele kosten. U ontvangt in eerste instantie een voorschotnota. Daarna reken ik in beginsel maandelijks met u af, waarbij u steeds een urenspecificatie ontvangt waarop de verrichte werkzaamheden zijn vermeld. Het voorschot wordt met de eindfactuur verrekend.

 

Vaste prijsafspraak

Soms is het ook mogelijk om samen een vaste prijsafspraak te maken. Dat is onder meer afhankelijk van het soort zaak en het te realiseren resultaat. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Voor echtscheidingsmediations en een alimentatie of echtscheidingscheck hanteer ik sowieso vaste pakketprijzen (zie hieronder)

Pakketprijzen

Voor bepaalde zaken hanteer ik vaste pakketprijzen. Voor meer informatie, bekijk de desbetreffende pagina:

Proceskosten en overige kosten

Wanneer een procedure wordt gevoerd, zult u griffierecht moeten betalen aan de rechtbank of het gerechtshof. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort procedure. Ook voor het aanvragen van een echtscheiding via mediation brengt de rechtbank griffierecht in rekening. Ik verwijs u door naar www.rechtspraak.nl voor meer informatie.

Eventuele kosten voor het aanvragen van gemeentelijke uittreksels (huwelijksakte, geboorteakten) en deurwaarderskosten worden eveneens bij u in rekening gebracht.