ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

het is nooit te laat om alsnog het gesprek aan te gaan

Advocatuur

Het inschakelen van een advocaat is vaak een hele stap en wordt vaak ook gezien als oorlogsverklaring aan de andere ouder of ex- partner. Mijn missie is om dat beeld de wereld uit te helpen. Advocaten, en met name familie- en jeugdadvocaten proberen procedures, in het belang van de kinderen, vaak juist te voorkomen. 

 

Vier-gesprek

Voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt, wordt de andere partij altijd eerst uitgenodigd voor een gesprek. Ook als de andere partij al een verzoek heeft ingediend bij de rechter, is het nooit te laat om alsnog het gesprek aan te gaan. Een procedure verhard de verhoudingen vaak onnodig, een gesprek kan de gemoederen verzachten.Het gesprek vindt plaats met beide advocaten en partijen samen. Dit noemt men een viergesprek.

Een viergesprek heeft veel weg van mediation, met als grootste verschil dus dat partijen allebei worden bijgestaan door een eigen advocaat. Tijdens het viergesprek probeert u tot afspraken te komen over de gerezen geschilpunten.

Als partijen allebei een eigen advocaat hebben, dan communiceren partijen doorgaans alleen nog maar  via brieven van de advocaten met elkaar. Dat is onwenselijk omdat de onderlinge verhoudingen alleen maar verharden, bovendien is het kostbaar omdat steeds punt voor punt op alle onderdelen gereageerd moet worden. Een viergesprek haalt doorgaans veel spanning uit de lucht en zorgt ervoor dat partijen sneller afspraken kunnen maken. Doordat partijen wel worden bijgestaan door een eigen advocaat, raken uw eigen belangen niet uit het oog verloren.

Naar de rechter

Pas als partijen er na een viergesprek écht niet uitkomen wordt de gang naar de rechter ingezet. Partijen kunnen ook samen overeenkomen de knoop door de rechter door te laten hakken.

Hoe ziet de gang naar de rechter eruit? 

Er bestaan twee soorten procedures: dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures. In het familierecht maakt men (veelal) gebruik van een verzoekschriftprocedure. 

In een verzoekschriftprocedure verzoekt men de rechter om iets te doen. Denk aan het uitspreken van een echtscheiding. De partij die de procedure start wordt de verzoeker genoemd. De tegenpartij heet de verweerder. 

  1. De procedure begint met een verzoekschrift, een brief naar de rechtbank. Hierin geeft de verzoeker aan wat hij wil en waarom (het verzoek en de gronden). Ter onderbouwing van het verzoek, levert men bewijs aan.
  2. De andere partij kan een verweerschrift indienen. Hierin kan hij/zij aangeven waarom hij/zij het niet eens is met het verzoek. Ook mag de verweerder een tegenverzoek indienen. 
  3. Vervolgens zal een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvinden. Allereerst doet de verzoeker zijn verhaal, daarna de verweerder. Beide partijen komen dan nog een keer aan de beurt, waarin de rechter vragen stelt.
  4. Na de zitting heeft de rechter drie opties: kijken of een schikking haalbaar is, doorverwijzen naar mediation of een uitspraak.  De einduitspraak heet een beschikking.