Er zijn alternatieven, echt waar

Jullie zijn al uit elkaar

Ook als jullie al uit elkaar zijn kan het voorkomen dat jullie ergens onenigheid over hebben zodanig dat een van jullie een advocaat in de arm wil nemen. Het gevolg is dan vaak dat ouders tegenover elkaar in de rechtbank belanden en het huidige rechtssysteem is zodanig ingericht dat het een toernooimodel is. Willen jullie je onderlinge relatie, in het belang van jullie kinderen, echter niet onder druk zetten, dan is het goed om te weten dat er ook alternatieven zijn! 

 

Familiemediation

Wisten jullie dat mediation bij uitstek geschikt is in familiekwesties? 

Echtscheidingsmediation is vrij bekend maar familiemediation, mediation ná de scheiding is net zo waardevol! Het houdt jullie relatie als ouders goed als jullie echt in gesprek kunnen en blijven met elkaar. Willen jullie het ouderschapsplan aanpassen of wil één van jullie dat? Is er een nieuwe partner in het spel, gaat er iemand verhuizen of gaat één van jullie meer/minder werken? Het heeft allemaal invloed op de afspraken die jullie destijds gemaakt hebben. Het kan dan zo zijn dat de eerder gemaakte afspraken niet meer haalbaar/wenselijk of juridisch correct zijn. Vaak is het moeilijk dit soort zaken aan te kaarten en wordt het dan op zijn beloop gelaten om de lieve vrede te bewaren. Maar gebeurt dat ook daadwerkelijk? Frustraties groeien en irritaties ontstaan. Voorkom een dergelijke situatie en ga op tijd het gesprek aan met de andere ouder.

Ga samen in familiemediation om de oude afspraken te evalueren en daar waar nodig aan te passen zonder de verhoudingen onnodig op scherp te zetten.

Parenting Coordination

Soms kom je ook in mediation niet verder en moet er een knoop worden doorgehakt. Als Parenting Coordinator (PC) kan ik dat voor jullie doen. Jullie voorkomen daarmee ellenlange procedures bij de rechtbank, kosten van ieder een eigen advocaat en niet te vergeten de daarmee gepaard gaande spanningen die zijn weerslag hebben op jullie als ouders en daarmee op jullie kinderen.

Via Parenting Coordination kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. 

Conflicten zijn onvermijdbaar, maar strijd is een keuze

Wanneer schakel je een PC in?

Een PC biedt uitkomst als ouders problemen ervaren bij de uitvoering en/of naleving van het ouderschapsplan.

Zoals bij conflicten over:

De reguliere zorgregeling

Wanneer begint het weekend? Vrijdag na school of op een bepaald tijdstip? En wat als er een keer geen school is of de kinderen zijn eerder uit? Hoe gaan jullie hiermee om?

Incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen en/of jubilea

Het is het weekend van de ene ouder maar de andere ouder is jarig. De ene ouder heeft een weekend Disney Land Parijs geboekt maar nu geeft Opa plotseling een feest omdat hij 70 wordt. Wat nu?

De vakantieregeling

Wanneer begint de vakantie en wat doe je met het laatste weekend van de vakantie? Wanneer wordt de reguliere zorgreling hervat? Wanneer en hoe vindt de overdracht plaats?

Alimentatie

Ook bij alimentatiegeschillen kan een PC uitkomst bieden. De PC kan dan samen met jullie berekeningen maken en indien gewenst knopen doorhakken. Ouders dienen hier uiteraard vooraf toestemming voor te geven. (zie hier meer over kinderalimentatie)

Hoe ga ik als PC te werk?

1. Definieren

Ouders dienen eerst samen de omvang van het meningsverschil te bepalen. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze het niet eens worden over de vakantieregeling, over hoe die precies ingevuld moet worden of wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Ouders worden vooraf al aan het werk gezet door goed na te denken waar zij precies problemen mee ervaren en waar zij graag een oplossing voor zien. Pas als ouders het probleem gedefinieerd hebben, kan ik met hen aan de slag.

2. Bemiddelen

Samen met de ouders zal ik dan zoeken naar een oplossing. Ik zal eerst met de ouders proberen om in een kortdurende bemiddeling een oplossing te vinden voor het probleem. Vaak lukt het ouders om onder mijn leiding tot overeenstemming te komen. Dit eerste deel lijkt nog erg veel op familiemediation. Als PC heb ik echter meer bevoegdheden, dan als mediator. Als PC spreek ik naast de ouders ook de kinderen en als dat nodig is kan ik ook met derden spreken (bijvoorbeeld de school van de kinderen of betrokken hulpverleners).

3. Voorstel, aanbeveling of bindend advies

Komen de ouders er samen écht niet uit, dan kan ik als PC ook een voorstel doen, een aanbeveling of zelfs een bindend advies geven. Een bindend advies kan ik als PC slechts geven als partijen daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Beide ouders zijn dan aan dat advies gebonden. 

Wat is het voordeel van het inschakelen van een PC?

Met het inschakelen van een PC voorkom je een langlopende procedure bij de rechtbank en daarmee ook dat een klein geschil zich ontpopt tot een onoverbrugbaar meningsverschil, waar de kinderen uiteindelijk de dupe van worden. Bovendien kan ik als PC ook ingeschakeld worden voor de kleinere (veelal niet-juridische) conflicten (de verjaardag van Opa in het weekend dat de andere ouder een trip naar Disney Land Parijs had geboekt). Verder kan een eerste gesprek met mij veelal al binnen 1 tot 2 weken ingepland worden en streef ik ernaar binnen 1 maand na het eerste gesprek het traject te hebben afgerond, waardoor men snel weer over kan gaan tot de orde van de dag. 

Een ander voordeel is ook dat het inschakelen van één PC goedkoper is dan twee advocaten. Bovendien heb ik als PC, dezelfde juridische kennis als een rechter. Dus waarom 6-8 maanden wachten op een uitspraak van een rechter die veelal niet met jullie kinderen praat en zeker niet met derden.  

Kan een PC over alle onderwerpen een knoop doorhakken?

Alles kan met de PC besproken worden, maar niet alle onderwerpen lenen zich voor een bindend advies (aanbeveling kan dan wel). Onderwerpen die een wijziging in het gezag met zich meebrengen of een wijziging van het hoofdverblijf, blijven de bevoegdheid van de rechter. 

Via de Pilot Gezamenlijke Toegang Ouders (PGTO) kunnen ouders dan alsnog een beslissing vragen van de rechter, maar dat doen zij dan naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar. Lees hier verder over de PGTO. 

Eventuele voorstellen, aanbevelingen en/of bindende adviezen mogen  met de rechter gedeeld worden. Hoewel sommigen dit wellicht als belemmerend ervaren, zie ik het eigenlijk vooral als een voordeel omdat de rechter dan kennis kan nemen van alle standpunten (niet alleen van de ouders, ook van de kinderen en de eventuele derden) en dus een meer gefundeerde beslissing kan nemen, zonder eerst een Raadsonderzoek te gelasten dat veelal weer maanden duurt en extra spanningen met zich meebrengt. 

 

PC in Nederland

PC is nieuw in Nederland maar in de VS en in ZA wordt het al jaren succesvol gebruikt. In ZA is het zelfs gebruikelijk  om bij de scheiding al een PC aan te wijzen in het ouderschapsplan. Wat mij betreft zou dat ook in Nederland geen overbodige luxe zijn. Een stap naar de PC is immers makkelijker en vooral sneller gemaakt als ouders van deze mogelijkheid al op de hoogte zijn en zo kunnen  conflicten vroegtijdig bestreden worden. Conflicten zijn immers onvermijdelijk, hoe men daarmee omgaat is een keuze. Kies daarom voor een PC!

Meer informatie?

Willen jullie meer informatie over familiemediation dan wel PC of willen jullie weten of ik jullie kan helpen? Plan dan nu vrijblijvend een toekomst gesprek in om jullie eigen unieke situatie met mij door te spreken.