ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

naast elkaar i.p.v tegenover elkaar

Pilot Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders (PGTO)

Of jullie nu al uit elkaar zijn of nog in scheiding liggen, als jullie er samen niet uitkomen is de gang naar de rechter vaak nog de enige manier. Maar wat nou als jullie niet tegenover elkaar in de rechtbank willen komen te staan? De PGTO biedt dan uitkomst! 

Wat is het?

Sinds 1 april 2021 kunnen ouders die uit elkaar gaan met een gezamenlijk aanmeldformulier deelnemen aan de procedure gezamenlijke toegang ouders. De belangrijkste voordelen: snelheid, goedkoper, beperking van het conflict, alle geschillen (alimentatie, boedel, kinderen en huwelijkse voorwaarden) kunnen worden voorgelegd, maar ook een uitspraak van de rechtbank over (een deel van) het geschil als de onderhandelingen vastlopen.

Er wordt afgestapt van het gebruikelijke toernooi en strijdmodel waarbij ouders tegenover elkaar in de rechtbank komen te staan. In plaats van een verzoekschrift en een verweerschrift, dienen ouders samen een aanmeldformulier in. Ouders kunnen hierbij geholpen worden door één advocaat of door hun beider advocaten. Ze leggen dan samen het geschil voor aan de rechter.

Er wordt snel een zitting gehouden: binnen 6 weken nadat het formulier is ingediend, waardoor er weinig tijd verloren gaat. De rechter zal actief met partijen en de advocaat/advocaten zoeken naar oplossingen. Komen jullie er alsnog niet uit dan beslist de rechter binnen 4 weken na de zitting op dat punt.

Duur

Binnen drie maanden kan alles geregeld zijn.

Voor wie?

Deze procedure is toegankelijk voor alle ouders die uit elkaar gaan of uit elkaar zijn en een uitspraak van een rechter nodig hebben maar tegelijkertijd hun onderlinge band niet onnodig willen verstoren.

Waar?

De rechtbank Den Haag en Oost-Brabant doen mee aan deze pilot. Maar u hoeft niet in die regio te wonen om mee te mogen doen. Ouders kunnen samen kiezen voor een bevoegde Haagse of Brabantse rechter.

Zijn er ook nadelen?

Ja, als er hulpverlening voor de kinderen moet worden ingeschakeld, kan dat alleen via de rechtbank in de eigen regio geregeld worden. De rechtbank kan in dat geval dus niet doorverwijzen, maar dat is dan ook het enige nadeel.