ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

een nieuwe berekening voor de zekerheid

Alimentatiecheck

Willen jullie weten of de alimentatie nog wel aan de wettelijke maatstaven voldoet? Een wijziging van omstandigheden heeft invloed op de alimentatie. 

Relevante wijzigingen

Inkomen

Het salaris is gestegen of gedaald door bijvoorbeeld een nieuwe baan of juist het verlies van een baan. Dit heeft gevolgen voor de draagkracht van partijen en dus hoeveel alimentatie men kan betalen.

Zorgregeling

Er is meer of juist minder contact tussen de niet verzorgende ouder en de kinderen. Dit heeft gevolgen voor de te hanteren zorgkorting en dus op de uiteindelijke hoogte van de alimentatie.

Geboorte

Indien er een nieuw kindje is geboren, bent u onderhoudsplichtig geworden voor een extra kind. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de aanwezige draagkracht van deze ouder.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een partner die al kinderen heeft uit een eerdere relatie, dan wordt u als stiefouder onderhoudsplichtig voor deze kinderen als zij ook deel uit maken van uw gezin. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten over partijen. In plaats van over twee, worden de kosten nu verdeeld over drie onderhoudsplichtigen: de moeder, de vader en de stiefouder.

Samenwonen

Door te gaan samenwonen kunnen verschillende toeslagen wegvallen zoals de alleenstaande ouderkop binnen het kindgebonden budget. Dit zorgt dus voor een inkomensdaling. Als u partneralimentatie betaalt en gaat samenwonen, stijgt uw draagkracht omdat u uw woonlasten kunt delen. Als u partneralimentatie ontvangt en u gaat samenwonen als ware u gehuwd (dus geen kamerhuur), dan eindigt de partneralimentatie zelfs definitief.

één of meerdere wijzigingen

Is sprake van één of meerdere bovengenoemde wijzigingen aan de kant van één van jullie, dan is de kans groot dat u de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Willen jullie hier meer duidelijkheid over, doe dan de alimentatiecheck!

Ruimschoots vóór de alimentatiecheck sturen jullie mij alle benodigde gegevens op zodat ik die alvast kan doornemen en invoeren.


Tijdens de alimentatiecheck loop ik samen met jullie de gehele berekening door van a tot z. Jullie kunnen kunnen via een computerscherm op de muur de hele tijd meekijken. 

Ik laat u zien dat een berekening maatwerk is en de uitkomst afhankelijk is van de input. Zo kunnen we verschillende variaties invoeren. Hierdoor ziet u waar de discussiepunten in een mogelijke procedure zich kunnen voordoen. De check duurt gemiddeld 1.5 uur tot 2 uur. Jullie krijgen de berekening (of meerdere berekeningen) mee naar huis.