ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

Gezag

Als u het gezag over uw kind heeft, heeft u zeggenschap over uw kind en mag u bepaalde officiële handelingen verrichten voor uw kind: uw kind inschrijven voor een bepaalde school, een medische ingreep laten doen of een paspoort aanvragen.

Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap (gehad) en zijn er minderjarige kinderen dan heeft u automatisch gezamenlijk gezag over uw kinderen. In alle andere gevallen heeft alleen de moeder van het kind automatisch het gezag, zolang zij op het moment van bevallen maar meerderjarig is.

Eenhoofdig gezag

Is de situatie na scheiding dermate uit de hand gelopen en is gezamenlijk gezag niet meer in het belang van de kinderen? Dan kan de rechter ook verzocht worden de verzorgende ouder te belasten met het eenhoofdig gezag van de kinderen. Dit verzoek wordt niet makkelijk toegewezen, er moet sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden en een verzoek moet goed onderbouwd worden. Een enkele keer toestemming weigeren voor bijvoorbeeld een vakantie is onvoldoende.

Gezamenlijk gezag

De vader van een kind heeft niet automatisch het gezag, ook niet als hij het kind erkend heeft en daardoor de juridisch vader van het kind is. Ouders kunnen samen via DigiD gezamenlijk gezag aanvragen maar als dit niet lukt kan de rechter verzocht worden de andere ouder alsnog met het gezag te belasten. Veelal wordt dit verzoek toegekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter hiervan afzien. Uitgangspunt in de wet is immers ook na een scheiding: gezamenlijk gezag.

Meerderjarig verklaring

Bevalt u van een kindje en bent u nog niet meerderjarig? Dan kunt u zich door de rechter meerderjarig laten verklaren. Veelal wordt dit verzoek toegewezen tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Vervangende toestemming gezagsbeslissingen

Verleent de andere ouder geen toestemming voor een inschrijving van een school, het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs of een buitenland vakantie? Of komt de benodigde hulpverlening voor de kinderen niet van de grond omdat de andere gezaghebbende ouder daar geen toestemming voor geeft? In dat geval kunt u de rechter vervangende toestemming vragen. Veelal worden dergelijke verzoeken toegewezen tenzij er zeer bijzondere omstandigheden zijn. De rechter zal bijvoorbeeld geen toestemming verlenen voor een vakantie naar een land met een negatief reisadvies of als de kans op kinderontvoering bestaat. Dit moet dan wel heel goed onderbouwd worden. De enkele vrees is onvoldoende.