ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

Mediator (echtscheiding*)

Als mediator adviseer ik jullie beide en dien ik namens jullie samen het verzoekschrift tot echtscheiding in (zie hier het hele stappenplan).

* hieronder valt ook ontbinding geregistreerd partnerschap en verbreking samenleving met of zonder samenlevingscontract.

Mediation

Als mediation geen optie is, dan treed ik op als advocaat. Als advocaat behartig ik de belangen van een van beide partijen. Ik zal altijd eerst proberen met de andere partij en diens advocaat in gesprek te gaan (dit noemt men een 4-gesprek) om te kijken of partijen alsnog samen tot afspraken kunnen komen. Lukt dat niet, dan dien ik een echtscheidingsverzoek in met daarin de wensen van mijn cliënt. Het kan ook zijn dat de andere partij al een echtscheidingsverzoek heeft ingediend. In dat geval dien ik een verweerschrift in met daarin het standpunt van mijn cliënt en hoe hij of zij de echtscheiding graag geregeld wil hebben.

Echtscheiding

Een echtscheiding is niet alleen de ontbinding van het huwelijk. Als er minderjarige kinderen zijn dan moet er een ouderschapsplan worden overgelegd. Lukt het ouders niet om samen afspraken over de kinderen te maken, dan kan men de rechter vragen een beslissing te nemen over de volgende zaken:

Het gezag over de kinderen: hoofdregel is dat na een scheiding beide ouders het gezag over hun kinderen samen blijven uitoefenen

De hoofdverblijfplaats van de kind(eren): waar zullen de kinderen worden ingeschreven?

De te hanteren zorgregeling: een weekendregeling, een week op/ week afregeling dan wel een variant daarop of iets daartussen?

De te betalen kinderalimentatie: de hoogte hiervan is afhankelijk van de welvaart tijdens het huwelijk en de draagkracht van beide ouders (zie hier meer over kinderalimentatie)

Gemeenschap van goederen

Als partijen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn dienen er ook afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de gemeenschap en als partijen onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn over de afwikkeling daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de echtelijke woning, de spaargelden, eventuele vervoersmiddelen, de pensioenen etc. In mediation maak je hier samen afspraken over. In andere gevallen vraag je de rechter hier een knoop in door te hakken en geven beide partijen aan wat hun standpunt daarin is.

Als de standpunten van partijen duidelijk zijn, is het soms toch nog mogelijk om samen om de tafel te gaan en in een 4- gesprek overeenstemming te bereiken. In dat geval zal een zitting achterwege blijven. Alleen als partijen geen overeenstemming bereiken, zal een zitting ingepland worden en zullen beide partijen met hun advocaten door de rechter worden opgeroepen om hun standpunten verder toe te lichten en de eventuele vragen van de rechter te beantwoorden. De rechter zal enkele weken later schriftelijk uitspraak doen.

Een echtscheidingsmediation duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden. Een echtscheidingsprocedure met advocaten waarbij een inhoudelijke behandeling door de rechter noodzakelijk is, duurt veelal 8 tot 12 maanden. Daarna heeft een van beide partijen altijd nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan als men het niet eens is met de uitspraak van de rechter. Een hoger beroep procedure duurt veelal nog langer. Daardoor blijven partijen onnodig lang in onzekerheid en een verhoogde stresssituatie zitten. Zowel voor partijen, als voor eventuele (minderjarige) kinderen is het dan ook van groot belang om er samen uit te komen. Mocht een procedure echter onvermijdelijk zijn dan ga ik voor de belangen van mijn cliënt, zonder de verhoudingen (verder) onder druk te zetten.