ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

Voortaan gezamenlijk gezag na erkenning!

De Eerste Kamer stemde dinsdag 22 maart in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijke gezag kunnen krijgen.

Een goede gang van zaken als je het mij vraagt!

De erkenning wordt veelal voor de geboorte van de kinderen geregeld. Het gezag daarentegen kan pas later geregeld worden, maar na de geboorte schiet dat er meestal bij in. Als partijen dan uit elkaar gaan is het vaak moeilijk om het gezag alsnog onderling te regelen.

Ik zie in mijn praktijk dat vaders zich eerst moeten “bewijzen” en daarmee jarenlang aan het lijntje worden gehouden terwijl ze gewoon een goede ouder zijn. Het uitgangspunt van de wet is ook na scheiding gezamenlijk gezag en een verzoek bij de rechter wordt veelal dan ook toegewezen, maar het zet de onderlinge verhoudingen tussen ouders wel op scherp. Alles wordt immers uit de kast gehaald om aan te tonen dat de andere ouder niet gezagwaardig is.

Ik ben blij dat dat in de toekomst nu niet meer nodig is. Voor de huidige vaders die hun kind wel erkend hebben, maar nog geen gezag hebben, blijft jammer genoeg een procedure noodzakelijk als het onderling niet geregeld kan worden. In dat geval, voordat je een procedure start: eerst even een mediation of een 4 gesprek.

(1) Post | Feed | LinkedIn

Steun voor wetsvoorstel gezamenlijk gezag bij erkenning kind – Eerste Kamer der Staten-Generaal

#vfas#mediator#mediation#4gesprek#samen#gezag#erkenning#wetsvoorstel#2dekamer#1stekamer#ouders#ouderschap